Tarieven 

De kosten voor een consult zijn € 70,- per uur.  De meeste behandelingen zoals Bioresonantie en NEI zijn  1 1/2 uur en kosten €105,-. 

ik ben niet BTW plichtig.

De kosten van een NAET behandeling zijn € 50,- voor volwassenen en € 45,- voor kinderen.

Remedies 30 ml. € 10,- en 50 ml. € 12,50 

Bij verhindering dient een afspraak minimaal 24 uur van tevoren (buiten het weekend) te worden afgezegd, anders worden de kosten in rekening  gebracht.

Bankrekeningnummer: IBAN NL 35 RABO 0332600009 - RABO Bank - Vlijmen.

Graag contant betalen, Ik heb geen Pin automaat.

Wilt u bij de eerste afspraak een identiteitsbewijs meenemen. 

 

Werkdagen: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 18.00 uur.

 

Vergoeding ziektekostenverzekeraars

Ik ben lid van de beroepsvereniging VBAG . Dit is een beroepsorganisatie voor therapeuten en een belangenorganisatie voor consumenten. Mijn beroepsregistratienummer is:  VBAG nr.: 21512023 en RBCZ nr.: 912061R. Dit betekent dat bijna alle zorgverzekeraars mijn facturen ten dele vergoeden als er een aanvullende verzekering is afgesloten. U kunt op www. VBAG.nl  zien of uw zorgverzekering de facturen vergoed. Controleer dit goed want ieder jaar worden polissen gewijzigd. 

Mijn AGB zorgverlenerscode is 90035884 en mijn praktijkcode is 9014734.

CBP-nr: m1623422

KvK nr.: 17269311.

BTW nr.: NL001284892B94

 

 

WKGGZ (Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg)

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan  eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg worden gesteld.

Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen en ik ben hiervoor aangesloten bij de  RBCZ. 

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) 

Vanaf mei 2018 geldt de Europese wet ”Algemene verordening gegevensbescherming”. Deze wet is opgesteld om ervoor te zorgen dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens. De gegevens die van u bewaard worden, dienen juist en volledig te zijn en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt. Informatie over de AVG kunt u hier vinden.

Binnen de praktijk Ananda worden gegevens van cliënten uitsluitend verzameld voor het verzorgen van goede natuurgeneeskundige zorg en hulpverlening. Alleen de therapeut, tevens eigenaar van de praktijk, heeft toegang tot de cliëntgegevens. Gegevens worden verkregen door het invullen van een anamnese formulier tijdens de eerste afspraak samen met de therapeut en door meetresultaten van de Asyra (bioresonantiesysteem) die gebruikt kunnen worden tijdens de consulten. Wanneer gegevens gedeeld moeten worden met anderen, bijvoorbeeld bij doorverwijzing naar een andere therapeut of medisch specialist, gebeurt dat uitsluitend met uw toestemming.

 

Uw dossier wordt bewaard in een afgesloten kast en de gegevens die op de PC staan worden met een wachtwoord beveiligd. Alle ontvangen en verstuurde berichten met cliëntgegevens worden uitsluitend op een externe vaste schijf opgeslagen. Alle cliëntgegevens worden maximaal  20 jaar bewaard, zoals vastgelegd is door de VBAG. Indien u ”vergeten” wenst te worden, kunt u hiertoe een verzoek indienen. Uw dossier wordt dan onmiddellijk vernietigd. U hebt altijd recht op inzage in uw persoonsgegevens en uw dossier.

 

De Autoriteit Persoonsgegevens bemiddelt bij geschillen over het uitoefenen van de rechten. U kunt rechtstreeks een verzoek tot bemiddeling indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.