De reguliere geneeskunde is gebaseerd op het rationeel-wetenschappelijke denken, waarbij het onderzoek vooral is gericht op het specifieke lichaamsdeel dat ‘ziek’ is.
Binnen de holistische geneeskunde is men echter van mening dat wanneer je slechts één aspect onderzoekt, de mens als ‘totaal wezen’ tekort wordt gedaan.
Een holistisch therapeut behandelt om deze reden dan ook niet de ziekte van een mens, maar de gehele mens achter de ziekte (in het Grieks betekent Holos = heel).