Het is vaak een gevoel dat je alleen achteraf kunt verklaren. Je kunt het omschrijven als het op een positieve manier verbonden voelen met zowel je innerlijke waarden als met de wereld waarvan je een onderdeel uitmaakt. 

Het Authentieke Inspiratie Model © beschrijft zeven basishoudingen van authentiek gedrag. Een basishouding bestaat uit een bepaalde vooringenomen focus, mentaliteit en stemming. Deze mix bepaalt hoe we met onszelf omgaan, hoe we in de wereld staan en met welke bril we waarnemen en communiceren. De basishoudingen zijn: inspiratie, motivatie, frustratie, zelf initiatief nemen, creatie, realisatie en integratie. 

In mijn centrum

We zijn in ons centrum wanneer we vanuit een gevoel van rust, balans en flow verbonden zijn met  onze innerlijke waarden. Dit is een samenhangend gevolg van de manier hoe we met frustratie omgaan en inspiratie en motivatie vinden:

  • frustratie komt van het latijn frustra, ofwel tevergeefs. Een houding van frustratie gaat vaak gepaard met een gevoel van machteloosheid, ergernis of angst over een verschil tussen onze verwachtingen en de realiteit. Door de positieve betekenis te zoeken kan dit een energiebron zijn
  • inspiratie betekent letterlijk“leven inblazen”. Als we geïnspireerd zijn, zien we het grotere geheel en zijn we verbonden met verwachtingen, dromen en wensen.
  • motivatie betekent “in beweging zetten”. In deze houding voelen we passie, vermogen en vertrouwen om iets te bereiken of te behalen.

Echt contact maken begint met in je centrum zijn. De tijd en rust kunnen nemen om aandacht te kunnen geven aan jezelf en daarbij in balans te zijn. Eerlijk kunnen zijn over wat je verwacht, wat je voelt en wat je denkt. Hoe beter je in contact bent met jezelf hoe beter je onbevooroordeeld kan waarnemen en kan accepteren wat er is. Dat is de basishouding waarmee je ook contact kunt maken met anderen en kunt inleven zonder dat je jezelf verliest in de ander of in je eigen denkwereld.

Zelf initiatief nemen

De sporter of artiest die een piekprestatie neerzet kent de houding van zelf initiatief nemen. Het is een houding van “aanwezigheid” met een alerte en specifieke waarneming, het gevoel in het hier en nu te zijn en met een hoge mate van interactie met de omgeving. Het initiatief is enerzijds in lijn met wat je zelf voelt en belangrijk vindt en anderzijds passend in de gegeven situatie. 

In het veld

Je bent “ in het veld” als verbonden bent met anderen en je jezelf bent. Je levert een bijdrage aan het grotere geheel. Drie extern gerichte basishoudingen spelen een rol:

  • creatieis het opnieuw vormgeven. Het is een basishouding die te maken heeft met expressie, communicatie en een focus op de toekomst, nieuw en anders.
  • realisatieis het “echt maken” van verwachtingen, ideeën en doelen. Het is een houding met focus op resultaten, risico’s en relaties.
  • integratieis een houding gericht op sfeer, samenhang en generatieve samenwerking.