Trance Coaching

Trance Coaching is methode die helpt om negatieve gewoonten en overtuigingen te transformeren. Tijdens de intake maken we jouw doelen helder en duidelijk en leg ik uit hoe we alle delen van je 'zijn' volledig gaan laten samenwerken om je doelen te bereiken. Je 'zijn' bestaat uit een bewust en onbewust deel. Voor het gemak vergelijken we het met een ijsberg.  Het bewuste deel (1/3 van het totaal) vormt het topje van de ijsberg, en zit boven water. Het onbewuste deel (2/3 van het totaal) zit onder water. In het bewuste deel van je 'zijn' bevindt zich je wilskracht. In je onbewuste zitten al je gewoontepatronen, belemmerende overtuigingen, herinneringen en alles wat je hebt meegemaakt, gehoord, gezien, gevoeld en opgeslagen tijdens je leven. Dit heeft jou gevormd zoals je nu bent en kan je belemmeren om te zijn wie je echt wil zijn! 

Trance Coaching zorgt ervoor dat je bewuste en onbewuste optimaal samenwerken met positieve resultaten als gevolg. Bij Trance Coaching word je geest en denken in een ontspannen staat gebracht. Je onbewuste opent zich voorbij je kritische mind en staat open voor positieve suggesties die direct doorwerken op diep niveau.  Het zelfhelende vermogen van het lichaam wordt maximaal gestimuleerd en geprogrammeerd op succes, gezondheid, vitaliteit, welvaart en persoonlijke groei. Om je transformatie nog een steuntje in de rug te geven, neem ik de Trance Coachingsessie voor je op. Door er elke dag naar te luisteren treedt er een versnelling op van de positieve effecten.

Deze Trance Coaching techniek kan worden ingezet bij fysieke, emotionele en gedragsproblemen. Ik integreer het binnen mijn therapeutisch werk en zet het in waar nodig.

   

Regressie Therapie    

Regressietherapie is een methode waarmee we snel en veilig naar het verleden kunnen terugkeren. Het kan voor veel mensen de kortste weg naar heling zijn. Het biedt ons de mogelijkheid om onverwerkte zaken uit het verleden en zelfs uit vorige levens te helen die de oorzaak vormen voor problemen in het heden zoals onverklaarbare angsten, belemmerende gedragspatronen en fysieke problemen. Dit doen we door in een diepe ontspanning terug te keren naar het oorspronkelijke incident dat de kettingreactie van ziekte en vele andere belemmerende patronen initieert in het heden. Je kunt d.m.v. regressie  de oorzaak opsporen van vastgelopen patronen, sabotages en blokkades. Door deze op te lossen zal je heden en de toekomst positief worden veranderd.  Hierdoor kun je weer worden wie je werkelijk bent en ten volle genieten van het leven.

 

D-linking 

D-linking maakt het mogelijk om jezelf vrij te maken van belemmerende gedachten en patronen maar ook van verbindingen met  mensen die een negatieve invloed op je hebben b.v. ex-partners of ouders. Het is ook mogelijk om je te bevrijden van negatieve emoties waarin je vastzit b.v. angsten, boosheid en verdriet zodat je de inzichten en lessen kunt zien die ermee te maken hebben want als je b.v. vast blijft zitten in de boosheid kun je niet tot vergeving komen. Met D-linking kun je heel veel oorzaken van problemen oplossen waardoor een groot deel van de therapie al is gedaan en je weer terug kunt keren naar je eigen Zijn. D-linking kan ook gebruikt worden voor fysieke problemen omdat daar vaak emotionele patronen en sabotages onder verborgen zitten.  

 

 

Het leven is geen zaak die geleid moet worden, maar een mysterie dat geleefd wil worden.